top of page

O nás

Sme spoločenstvo rómskych hlasov odhodlaných vytvoriť vedúcu silu, hlbokú, rôznorodú a schopnú rozvíjať našu moc, organizovať akcie a presadzovať zmenu, rozvíjať praktické uplatňovanie vodcovstva prostredníctvom systematického spoločného učenia a rozvoja a budovať miestnu kolektívnu organizáciu a rozmanité rómske komunity.

We have survived thousands of years of persecution, we are strong, and we are proud to be Roma.

Our Mission

Prečo je táto kampaň dôležitá?

Na Slovensku sa  15. februára 2021 začne sčítanie obyvateľov, domov a bytov. Táto „štatistická aktivita“, ktorá sa koná každých desať rokov, má dôležité dôsledky pre každú komunitu žijúcu v krajine. Je známe, že etnické menšiny na Slovensku tvoria približne  20 % z celkového počtu obyvateľov, a že my Rómovia sme neoficiálne najpočetnejšou menšinou v krajine. Predchádzajúce sčítanie obyvateľov však neukázalo náš skutočný počet. Podľa predchádzajúceho sčítania obyvateľov v roku 2011 v krajine žilo 105 738 Rómov. My však vieme, že nás je oveľa viac! Podľa odhadov žije na Slovensku minimálne 440 000 a maximálne 600 000 Rómov (11 % z celkovej populácie). 

V minulosti bol náš počet pri všetkých oficiálnych sčítaniach obyvateľov podhodnotený. A to z rôznych dôvodov: systémový útlak a nespravodlivosť, etnické profilovanie, sociálna stigmatizácia a asimilácia, etnicky zaujaté metodiky a mocenské nerovnosti. Uvedomujeme  sme si, prečo to vláda robí. Ak sa pri sčítaní obyvateľov ukáže, že nás je menej ako v skutočnosti, naše zdroje získajú iní a naše komunity zostanú zdevastované. Je to zároveň otázka systémovej korupcie. Naše verejné prostriedky sú premárnené, pretože štatistické údaje nie sú správne a nepoukazujú na to, kde sú skutočné problémy a kto najviac potrebuje pomoc z verejných prostriedkov. To nie je dobré pre našu krajinu ani pre Rómov, ktorí v nej žijú.

Najdôležitejšia otázka preto znie: Rozhodne sa Slovensko byť slobodnou krajinou, v ktorej sa Rómovia môžu slobodne hlásiť k svojej etnickej príslušnosti? A zdržia sa ostatné menšiny asimilačného a násilného správania a budú rešpektovať slobodu Rómov? 

82nd August.jpg
132nd August.jpg

O kampani

Naším cieľom je, aby sa Rómovia mohli zúčastniť sčítania obyvateľov, domov a bytov v Slovenskej republike 2021 a slobodne sa hlásiť k svojej etnickej príslušnosti. Sme hrdí na to, že patríme k rómskym komunitám, ktoré sú mimoriadne rozmanité, dokážu veľa zdieľať a môžu spoločne napredovať. Vieme, že údaje zo sčítania obyvateľov budú východiskom pri rozhodovaní o verejných programoch, službách, dostupných zdrojoch a podnikateľských investíciách. Tieto údaje budú určovať alokáciu investícií ovplyvňujúcich školy, nemocnice, zdravotnícke služby, nový bytový rozvoj a ďalšie vymoženosti komunity. Presnejšie a úplnejšie údaje môžu Rómom dokonca pomôcť získať lepšie postavenie v slovenskej demokracii a umožniť im podieľať sa na verejnom rozhodovaní o otázkach, ktoré sa ich týkajú.

Bude múdre, ak si Slovensko uvedomí, že naša lojalita, početnosť, mládež, robotníci, podnikatelia a voliči sú potrební pre našu budúcnosť, budúcnosť Slovenska a budúcnosť Európy.

The Campaign

Sme hrdí Rómovia na slobodnom Slovensku!

bottom of page